top of page

Viken Forsikring AS har mange kunder innenfor en rekke ulike bransjer, og våre kunder skal oppleve effektivitet og gode løsninger.

Sammen med en grundig risikoanalyse og informasjonsinnhenting,  kan vi gi våre kunder riktige løsninger og lave forsikrings kostnader.

Vi legger stor vekt på å forstå våre kunders forsikringsbehov slik at de er forsikret korrekt.

Våre kunder skal ikke ha dobbeltdekninger til dobbel pris, eller at de selv må betale for skader de trodde de var dekket for.

Risikoanalyse

Vi foretar en grundig risikoanalyse av bedriftene vi jobber med. Ved å benytte  fagpersonale sammen med våre risikoingeniører forstår vi bedre våre kunders behov.

Dette gir bedre løsninger for våre kunder.

Informasjonsinnhenting

Ved å innhente rett informasjon og historikk fra våre kunder, kan vi bedre tilpasse våre forsikringer kundens ønsker og behov. 

Slik at kunnskapen vi får, kommer kunden til nytte gjennom kostnadseffektive løsninger og en komplett forståelse av bedriften

Samarbeidspartner

Vi skal jobbe sammen med våre kunder. Forstå og hjelpe vår partner gjennom mange år. Det er derfor meget viktig at bedriften har en fast person som kjenner bedriften. Både historikken og fremtiden. 

bottom of page