top of page

Viken Forsikring AS tilbyr alle skadeforsikrings produkter for privatmakedet. 

Vi skal gi våre kunder riktige løsninger og lave forsikrings kostnader.

Vi legger stor vekt på å forstå våre kunders forsikringsbehov slik at de er forsikret korrekt.

Våre kunder skal ikke ha dobbeltdekninger til dobbel pris, eller at de selv må betale for skader de trodde de var dekket for.

Reiseforsikring

Velger du reiseforsikringen vår, kan du føle deg trygg på reiser i hele verden med inntil 45 dagers varighet. Forsikringen omfatter ferie-, fritids- og tjenestereiser, og det er ingen krav om at du må reise utenlands eller en viss avstand for at reiseforsikringen skal gjelde. Det betyr at du er like godt dekket enten du skal en tur i butikken, til bestemor på landet eller på langtur til Bangladesh

Barneforsikring

Denne forsikringen er et godt supplement til det sikkerhetsnettet som finnes fra før, med for eksempel støtte fra Folketrygden. Forsikringen vår dekker barnet ditt døgnet rundt i hele verden og innebærer blant annet:

Dekning ved medisinsk invaliditet både etter sykdom og ulykke
Erstatning ved utvalgte sykdommer
Lege-, tannlege- og transportkostnader ved ulykke

Forsikringen kan også utvides til å omfatte en engangsutbetaling ved arbeidsuførhet.

Hus og innboforsikring

Vår husforsikring gir deg en bred dekning av huset ditt og tilknyttede ledninger og hageanlegg. Rettshjelp inngår i forsikringen.

Husforsikringen gir deg en god standarddekning av både selve bygningen, tilknyttede ledninger og hageanlegg.

Hus Pluss forsikring gir økte beløpsgrenser ved skade og dekker flere typer skader utover standarddekningen, slik som skadedyr og lekkasje gjennom tak. Du får også dekket bygningsmessig spesialtilpasning av boligen hvis du som følge av en ulykke blir medisinsk invalid.

bottom of page