top of page

Gruppelivsforsikring

 

Gruppelivsforsikring dekker død uansett årsak. Ønsker du å vite mer om Gruppelivsforsikring - Kontakt oss for info.

 

Tilbudet gjennom foreningen forutsetter at kravene til Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er oppfylt, samt at skadehistorikken er tilfredsstillende. Med bakgrunn i dette er det viktig at skjemaene blir fylt ut så nøyaktig som mulig.

 

 

Spørsmål og svar

  • Hva er gruppelivsforsikring?Gruppelivsforsikring er en livsforsikring som gir en engangserstatning uansett dødsårsak. Forsikringen gjelder både i arbeidstid og fritid, enten det skyldes sykdom eller ulykke. 

  • Hvem omfattes av forsikringen?Forsikringen omfatter de grupper av personer som er angitt i gruppeavtalen. Forsikringen for den enkelte forsikrede opphører senest ved utgangen av den kalendermåned forsikrede fyller 67 år. 

  • Må alle ha samme forsikringssum?JA.  

  • Er gruppelivsforsikring billigere enn individuell livsforsikring?Gruppeliv er betydelig rimeligere enn individuelle livsforsikringer, som for eksempel gjeldsforsikring. 

  • Hva menes med etterlatte?Med etterlatte menes gjenlevende ektefelle/samboer eller livsarvinger dersom avdøde ikke etterlater seg ektefelle/samboer.

  • Er premien fradragsberettiget for bedriften?Arbeidsgiveren betaler premien. Denne skal føres som lønn til den ansatte. Gruppelivsforsikringspremien er fradragsberettiget for bedriften. 

  • Skal den ansatte føre opp premien i sin selvangivelse?Arbeidstakeren fører premien til fradrag i sin selvangivelse i følge de vanlige fradragsreglene for livsforsikringspremie. 

  • Hva med inntektsskatt?Alle utbetalte erstatninger er fritatt for inntektsskatt. 

  • Har en ansatt som slutter rett til å fortsette forsikringen?Hvis arbeidstakeren går ut av forsikringen før opphørsalder, har han/hun rett til, uten helseprøving, å tegne en individuell livsforsikring med inntil samme forsikringsbeløp som gjaldt for vedkommende i gruppelivsforsikringen (såkalt fortsettelsesforsikring).

bottom of page