top of page

REISEFORSIKRING

 

Tegner du reiseforsikring for dine ansatte hos Codan, gjelder den i hele verden, unntatt i land med krigsrisiko. Forsikringen kan omfatte ansatte på tjenestereiser og ansatte med familie på ferie- og fritidsreiser.

 

Hva dekker forsikringen?

- Reisegods for enkeltperson og familie

- Reisesyke - ubegrenset

- Ulykke – dødsfall og invaliditet, voksen og barn

- Hjemtransport - ubegrenset

- Sykeledsagelse/tilkallelse

- Hjemkallelse - ubegrenset

- Reiseavbrudd

- Privatansvar

- Rettshjelp

- Innhenting

- Evakuering

- Avbestillingsforsikring

bottom of page